Přísun čerstvého vzduchu

DObře naplněný humidor by se měl zavzdušnit alespoň jednou za čtrnáct dní (viz hermetický uzávěr).

pokračovat na „Optimální teplota“

Optimální teplota pro skladování doutníků

Teplota v rozmězí 64-70°F (18-21°C) jepovažována za ideální. Při nižších teplotách, pod 54°F (12°C), je zpomalen proces stárnutí doutníků. Chladné vinné sklepyjsou proto vhodné pro skladování doutníků s omezenou životností. Mnohem horší jsou vysoké teploty. Teploty přes 75°F (24°C) mohou vést k napadení doutníků červotočem a zkroucení. Proto by humidor neměl být vystaven přímému slunečnímu světlu.

pokračovat na „maximální doba skladování doutníků“

Maximální doba skladování doutníků

Vpodstatě je možné doutníky v humidoru skladovat neomezeně dlouho, dokud je konstantní vlhkost kolem 65-75% a je zajištěn pravidelný přísun čerstvého vzduchu. Vysoce kvalitní doutníky teprve pomnoha letech skladování vydávají intenzivní aroma. V části Velké Británie je obvyklé skladovat doutníky po dobu dosažení této tabákové vůně.

pokračovat na „Dozrávají doutníky?“

Dozrávají doutníky časem?

Než jsou prémiové doutníky expedovány do obchodůs tabákem, měly by zrát alespoň šest měsíců v dobře ventilovaných prostorách výrobce. Ale vzhledem ke zvýšené poptáce nebylo dodržování této doby zrání prokázána již několik let. Je proto dobré skladovatdoutníky ještě 3-6 měsíců v humidoru po zakoupení. Během této doby zrání získá doutník mnohem vyváženější chuť.
Některé prémiové doutníky získají tu nejlepší chuť až po letech skladování. Nakonec je však doba skladování předmětem osobních preferencí. Je dobré porovnat chu různých značek doutníků po různé době zrání, chcete-li zjistit pro vás ten nejlepší poměr.

pokračovat na „snouební doutníků“

Snoubení doutníků

Doutníky přijímají pachy ze svého okolí. Nezískávají tak pouze vůni vnitřku humidoru, ale také vůni ostatních doutníků skladovaných v tom samém humidoru. Aby se předešlo takovémuto nasávání cizích vůní, v humidorech sepoužívají přihrádky. Avšak v případě skutečnému zabránění přijímání cizích vůní je třeba doutníky skladovat v odlišných humidorech nebo v kabinetech humidoru, kde jsou doutníky skladovány ve svých původních krabičkách.

Někteří mají však míchání vůní rádi a schválně vkládají do humidoru doutníky různých značek a nechávají je zde po dobu několika měsíců. Obecně však skladování doutníkůo různé síle (částečně různé země původu) by také nemělo nastat. Skladování doutníků v nepříliš vzhledném celofánovém obalu či skladování doutníkův jejich původních krabičkách v kabinetovém doutníků dokáže míchání vůní předejít. Inovativní systém oddělení v adorini deluxe humidor sérii však dovoluje skladování různých typů doutníků v mnoha kusech a jejich efektivnímu oddělení a úspěšném zrání.

pokračovat na „Je nutné doutníky pravidelně přerovnávat?“

Musí být doutníky v humidoru pravidelně přerovnávány?

Nestejnoměrná vlhkost uvnitř humidoru je velmi častý problém. Zvláště u humidorů,které jsou naplněny po okraj a velkých humidorů se šuplíky bude vlhkost poblíž zvlhčovače vyšší. Proto by doutníky,které jsou skladovány delší dobu, měly být překládány každý 1-3 měsíce.

Adorini deluxe humidor seérie byla navržena se speciálním důrazem na dostatečnou cirkulaci vzduchu v humidoru tak, aby se zajistily stejnorodé podmínky. Speciální inovativní řešení jako například speciální žebrování na spodní straně apo stranách humidoru spolu s unikátním designem plátů s extra otvorypro ventilaci dovolují vhodnou cirkulaci uvnitř humidoru a rovnoměrné podmínky pro všechny doutníky bez potřeby překládání doutníků.

pokračovat na „Odstranění celofánového obalu?“

Před vložením doutníků do humidoru, je možné z nich odstranit celofán?

Celofán chrání doutníky během transportu před ztrátou vlhkosti. Avšak uvnitř humidoru je fólie spíše kontraproduktivní, protože nedovoluje dosáhnutí optimální vlhkosti doutníků. Pokud jsou doutníky do humidoru vloženy v celofánu, měla by být fólie na jeho oblou koncích otevřena, aby byl umožněn přístup kyslíku k doutníkům. Zda má být celofán odstraněn nebo nemá, to je také nakonec otázka vkusu. Na jedné straně odstranění fólie dovoluje optimální proces zrání doutníkua je lepší I z hlediska estetického. Na druhé straně fólie na doutnících je může chránit před smíšením chutí a vůní, jsou-li přítomny různé značky a druhy doutníků. Pokud nejsou dostupné žádné oddělovače, je toto jedna z možností,jak smíšení chutí zabránit.
Prémiové doutníky jsou často dováženy v obalu ze španělského cedru. Samozřejmě I zde nastává otázka, zda obal nechat či ne, protože španělský cedr zintenzivňuje vůni a chuť doutníků.

pokračovat na časté problémy při skladování a jejich řešení: „Plíseň“