Před vložením doutníků do humidoru, je možné z nich odstranit celofán?

Celofán chrání doutníky během transportu před ztrátou vlhkosti. Avšak uvnitř humidoru je fólie spíše kontraproduktivní, protože nedovoluje dosáhnutí optimální vlhkosti doutníků. Pokud jsou doutníky do humidoru vloženy v celofánu, měla by být fólie na jeho oblou koncích otevřena, aby byl umožněn přístup kyslíku k doutníkům. Zda má být celofán odstraněn nebo nemá, to je také nakonec otázka vkusu. Na jedné straně odstranění fólie dovoluje optimální proces zrání doutníkua je lepší I z hlediska estetického. Na druhé straně fólie na doutnících je může chránit před smíšením chutí a vůní, jsou-li přítomny různé značky a druhy doutníků. Pokud nejsou dostupné žádné oddělovače, je toto jedna z možností,jak smíšení chutí zabránit.
Prémiové doutníky jsou často dováženy v obalu ze španělského cedru. Samozřejmě I zde nastává otázka, zda obal nechat či ne, protože španělský cedr zintenzivňuje vůni a chuť doutníků.

pokračovat na časté problémy při skladování a jejich řešení: „Plíseň“