Analogový, nebo digitální

Humidory jsou obecně nabízeny s analogovými vlhkoměry.
Je třeba odlišit tři typy vlhkoměrů:

  • Analogové vlhkoměry s kovovou pružinkou:
    Vlhkoměry skovovou pružinkou jsou nabízeny ve většinu případů. Tyto vlhkoměry jsou levnější, ale mají omezenou přesnost měření.
  • Analogovévlhkoměry s přírodním vlasem: Vlhkoměry s přírodním vlasem jsou přesnější. Bohužel je zásadní údržba takového vlhkoměru k udržení výsledků. Proto nejsou všeobecně tyto vlhkoměry první volbou k použití v humidorech.
  • Analogové vlhkoměry s umělým vlasem:
    Vlhkoměry s umělým vlasem jsou zhruba stejně přesné jako vlhkoměry s přírodním vlasem. Avšak nevyžadují údržbu ze srany uživatele. Proto by měly být první volbou k použití v humidorech.

Adorini vlasové vlhkoměry měří vlhkost na bázi syntetického vlasu. Jsou vyrobeny exkluzivně pro adorinirenomovanou německou firmou ve speciální “doutníkové edici” optimalizované na vysokou vlhkost uvnitř humidorů. V krátkém úseku vlhkosti dosahují vlhkoměry té největší přednosti. Běžné vlhkoměry musejí dosahovat vysoké přesnosti na mnohem větším intervalu nižší pokojové vlhkosti v rozpětí 30% až 60%. typická skladovací vlhkost pro doutníky je přes 65%, a v této oblasti přesnost analogových I digitálních vlhkoměrů rapidně klesá.

Adorini vlasový vlhkoměr je dodáván předkalibronavý a obvykle není třeba ádná další kalibrace.
Jako druhá možnost může být humidor vybaven digitálním vlhkoměrem. Digitální vlhkoměry se pyšní snadnou čitelností výsledků a npeotřebují kalibraci. Prosím povšimněte si, že digitální vlhkoměrypotřebují čas od času adaptovat na změnu vlhkosti a neukáží změnu vlhkosti ihned. Digitální vlhkoměry nemusí být ze zásady přesnější než vlhkoměry analogové. Adorini digitální vlhkoměr je jedním z mála vlhkoměrů na trhu, který je optimalizován pro oblast vlhkosti nad 65%.

pokračovat na „přesnost měření“

Přesnost měření

Analogové vlhkoměry musejí být před prvním použitím zkalibrovány. Výjimkou v pravidle jsou adorini vlasové vlhkoměry, které jsou před odesláním pečlivě zkalibrovány. Nicméně i adorini vlhkoměr může vyžadovat kalibraci, pokud k němu byla cesta nešetrá.

Jak již bylo zmíněno, přesnost vlhkoměrů s kovovou pružinkou je limitována. Vyšší je přesnost vlasových vhlkoměrů adorini, které jsou optimalizovány na vyšší vlhkost uvnitř humidoru. Přesto by měl každý vědět, že ve srovnání s měřením teploty je měření vlhkosti fyzikálně méně přesné. Ani vlhkoměry pro fyzikální laboratoře v ceně víc než 100 USD negarantují přesnost víc než + / – 2%.

Analogové vlhkoměry by měly být rekaliborvány jednou ročně. Je-li k humidoru dodáván tyipcký vlhkoměr s kovovou pružinkou, je důležité dát si pozor na změny v úrovni vlhkosti. Při používání zvlhčovačůna bázi akrylových polymerů nebo na bázi houby s roztokem propylenglukolu (viz Více o zvlhčovačích) by se měla vlhkost stabilizovat na hodnotě kolem 70%. Zde je vždy prostě nutné doplnit destilovanou vodu nebo propylenglykol (pro houbové zvlčovače) jakmile vlhkost klesne. V případě pochybností zjistěte vhodné klima dotykem doutníku.

pokračovat na na informace o správné kalibraci vlhkoměru: „Kalibrace vlhkoměru“